background

Yenilenebilir Enerji


Günümüzde fosil yakıtların yanması sonucu açığa çıkan atık gazların çevreye yaptığı olumsuz etki hükümetleri ve bilim adamlarını alternatif enerji kaynakları arayışına yöneltmiştir. Özellikle büyük şehirlerde taşıtlardan kaynaklanan kirletici emisyonlar sera etkisi denilen ve gittikçe artan bir tehlikeyi de beraberinde getirmektedir. Ayrıca fosil yakıt kaynaklarının tükenmeye başlamasıyla patlak veren enerji krizi de alternatif enerji kaynaklarının kullanılma çabası üzerinde etkili olmuştur.

Bu amaçla çeşitli araştırmalar, laboratuvar ortamlarında deneyler yapılmış ve taşıtlarda yakıt olarak benzine alternatif kaynaklar bulunmuştur.


İşte bu gibi problemlerden dolayı insanoğlu temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönlenme ihtiyacı duymuştur. Yenilenebilir kaynaklar arasında rüzgar, güneş, biokütle ve jeotermal kaynaklar gibi sürekli kendi kendini yenileyen enerji kaynakları bulunmaktadır.


Şirketimiz ülkemizdeki yenilenebilir enerji kaynaklarının en etkin ve verimli bir şekilde kullanılabilmesine destek vermeyi prensip edinmiştir.


Etiket:


Adres : Ufuk Üniversitesi Caddesi No:7/1 Silver Residence Çukurambar-Çankaya / ANKARA / TÜRKİYE
Ofis Tel : +90 312 222 97 77-78-79 | Faks : +90 312 222 97 81
Eposta : info@proviagroup.com | Web : www.proviagroup.com
web.tasarim.namikerdemkaya.com